• bolsos-con-disenos-inspirados-2022

Biz Hytaýda ýerleşýäris we 2017-nji ýyldan bäri nusgawy dizaýner sumkalary we kaşaň esbaplar satylýar. Uly lomaý satyjy hökmünde ähli moda ýasama dizaýner esbaplaryny göterýäris.Lv, Gucci, Chanel, Dior, MK, Hermes, YSL, Cartier we beýleki ýokary marka ýaly kategoriýamyzda 10,000-den gowrak önüm.Torbalar, gapjyklar, sagatlar, äýnekler, guşaklar, gapaklar, şarflar, matalar, aýakgap önümleri bilen iş salyşýarys.Köp ýerli zawodlar bilen uzak wagtlap gatnaşyklarymyz bar.Şonuň üçin ýokary hilli önümleri bäsdeşlik bahalary bilen üpjün edip biler.Önümlerimiz barada has giňişleýin maglumat ýa-da başga bir gözleg üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!